BUỒN ĐAU MÃI MÃI


Chỉ còn hai tháng nữa
Anh phải xa em rồi
Gần hai năm ấm áp
Xa buồn lắm em ơi

Chỉ còn hai tháng nữa
Em về với ông bà
Cõi tạm này hiu quạnh
Cùng bão táp mưa sa

Hết rồi, thế là hết
Không còn được bên nhau
Còn đâu từng đêm vắng
Thơm khói hương nguyện cầu

Hết rồi, thế là hết
Bao ái ân cuối cùng
Chỉ còn hai tháng nữa
Mình không còn sống chung

Em ơi anh tuyệt vọng
Đã mất em thật rồi
Còn đâu từng đêm vắng
Anh và em sóng đôi

Em ơi anh tuyệt vọng
Cõi đời này không em
Buồn đau này mãi mãi
Tại vì anh mất em
21/2/2021 (10 tháng giêng năm Tân Sửu)
Tú Sụn