XUÂN NÀY

Ảnh: Sưu tầm


Hương xuân này mằn mặn
Thấm đẫm đôi bờ môi
Gió xuân này đăng đắng
Tím vầng mây chân trời

Nắng xuân này chua chát
Se lòng người cô liêu
Trời xuân buồn man mát
Mơ bóng hình thương yêu
12/2/2020
Tú Sụn