NGÀY THÁNG ĐÌU HIU

Ảnh: Sưu tầm


Chang chang cây cỏ tiêu điều
Trần gian ngày tháng đìu hiu em à
Nẫu lòng cây chẳng trổ hoa
U sầu trời chẳng thuận hoà gió mưa
Thu về sương mỏng cũng chưa
Hoàng hôn cũng thảm, mây thưa cũng buồn
Một mình dưới bóng trăng suông
Hình dung, dằn vặt lệ tuôn não lòng
Cơm thì bữa có bữa không
Ngủ thì trăn trở mãi trong mơ màng
Ngày dài ngơ ngác lang thang
Em ơi cõi tạm điêu tàn đìu hiu
16/7/2019
Tú Sụn