ĐOẠN TRƯỜNG (Thủ nhất tự)


(Thủ nhất tự)

Lặng lẽ chơi vơi giữa nẻo đường
Lệ sầu không ngớt nhớ người thương
Lẻ loi cô quạnh nương vầng nguyệt
Lầm lũi âm thầm núp bóng sương
Lực đã vơi dần nghìn tuyệt vọng
Lòng luôn tràn ngập vạn sầu vương
Lời thương chưa kịp cùng anh tỏ
Lần cuối em ơi lắm đoạn trường
23/6/2021
Tú Sụn