LẠI NHÀ HÁT BỎ HOANG

Ảnh: Sưu tầm


Đầu tư trăm mười bảy tỷ đồng
Nhà hát Đan Phượng lại bỏ không
Hoà cùng hoàn cảnh bao nhà hát
Bắt nhịp quạnh hiu những nỗi lòng
Quan gian mưu sử xây bằng được
Dân dã âm thầm ước với mong
Nếu như có được phòng chữa cháy
Đèn sáng đêm về tựa phố đông
26/10/2018
Tú Sụn