NUỐI TIẾC

Ảnh: Sưu tầm


NUỐI TIẾC
Lòng đau dạ buốt vẫn dâng trào
Khuất bóng rồi lâu mãi ước ao
Sông nhớ phủ sương mờ nước bến
Núi thương rơi lệ đẫm trời sao
Đông qua gắng gượng mưa se lạnh
Hạ đến chờ trông gió dạt dào
Chong mắt cứ dài đêm giá buốt
Nồng cay nuối tiếc dạ nao nao
4/11/2022
Tú Sụn

(Đọc ngược từ phải sang trái, từ dưới lên)

Nao nao dạ tiếc nuối cay nồng
Buốt giá đêm dài cứ mắt chong
Dào dạt gió trông chờ đến Hạ
Lạnh se mưa gượng gắng qua Đông
Sao trời đẫm lệ rơi thương núi
Bến nước mờ sương phủ nhớ sông
Ao ước mãi lâu rồi bóng khuất
Trào dâng vẫn buốt dạ đau lòng