NHỮNG NGÀY XA EM

Ảnh: Sưu tầm


Những ngày xa em
Mây buồn tím ngắt
Mặt trời héo hắc
Lá rơi đầy thềm

Những ngày xa em
Chim trời vắng bóng
Biển lười lên sóng
Gió gào đêm đêm

Những ngày xa em
Chân trời trông ngóng
Dầu sôi lửa bỏng
Mi thưa ướt nhèm

Những ngày xa em
Nỗi nhớ dày thêm
Dâng tràn khao khát
Phút giây dịu êm…
28/6/2017
Tú Sụn