LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÙ NHẦY

Ảnh: Sưu tầm


Thành phố mang tên Bác
Cả chủ tịch, bí thư
Tất cả đều còn sống
Mà dân cứ tưởng như…

Là một việc có thật
Khi nêu lên khó nghe
Xây cầu ba trăm tỷ
Phước Lộc huyện Nhà Bè

Xây gần xong bỏ dở
Suốt năm năm trêu ngươi
Có dấu hiệu xuống cấp
Một chuyện thật nực cười

Nêu lý do lý trấu
Vướng giải phóng mặt bằng
Nói như trò con nít
Rồi cứ thế lằng nhằng

Lãnh đạo ra lãnh đạo
Đừng phí tiền của dân
Làm không được xin nghỉ
Cái ngữ ấy đếch cần
17/11/2018
Tú Sụn