EM (Thủ nhất thanh)

 


(Thủ nhất thanh)

Em nói thương anh nhất trọn đời
Em mong được mãi ở bên tôi
Em hằng khao khát luôn nồng thắm
Em nguyện sắt son mãi sóng đôi
Em hứa tình yêu tròn đức hạnh
Em tin hạnh phúc vẹn đầy vơi
Em là nguồn sống đời còn lại
Em mãi trong tôi đẹp nhất trời
23/6/2021
Tú Sụn