SAO ĐƯỢC (hoạ thơ)

Ảnh: MKX


SAO ĐƯỢC
(Tung hoành trục khoán thủ)

KHÁCH quý đường xa khách đường xa
VỀ thăm bạn cũ chốn quê nhà
BỎ đi sao được, lâu mới gặp
LỠ cuộc sum vầy bạn với ta
CHUNG chén rượu nồng còn chưa cạn
TRÀ thơm đầy ấm vừa mới pha
NGUỘI mất tình cảm hằng ấp ủ
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ.
Trà Hương
**********
Vịnh” SAO ĐƯỢC ” -(Thơ Hương Trà)
Hương Trà vượt một quãng đường xa
Trở lại thăm quê thật thiết tha
Nghĩa mẹ bao ngày còn lắng đọng
Công cha bấy độ bóng chiều tà
Chung ly rượu nhạt cùng bầu bạn
Cụng tách cà phê bậu hiểu ta
Nghĩa cũ ngàn sau lưu ký ức
Tình thân gắn chặt chốn quê nhà !…
Quảng Ngãi, 18-2-2022
Trương Quang Thọ (MKX)

Hoạ bài SAO ĐƯỢC của Trà Hương

(Tung hoành trục khoán thủ)
“KHÁCH VỀ BỎ LỠ CHUNG TRÀ NGUỘI
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ”

SAO ĐƯỢC
KHÁCH đã khuất dần tít nẻo xa
VỀ nơi hoang vắng chẳng là nhà
BỎ câu tâm sự buồn vầng nguyệt
LỠ cuộc hợp hoan nẫu dạ ta
CHUNG ấm ân tình giây hội ngộ
TRÀ chưa uống cạn đã phôi pha
NGUỘI men hằng ủ làm sao được
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ
20/2/2022
Tú Sụn
P/s: Câu 5-6 theo thể đối Lưu Thuỷ