CÔ GIÁO QUÁ NHÂN ĐẠO*

Ảnh: Sưu tầm


Bị cáo là cô giáo
Gian lận điểm, thanh minh
“Muốn mở rộng cánh cửa
Tương lai cho học sinh”!

Nâng điểm con quan chức
Nâng điểm con nhà giàu
Còn nghèo mất cơ hội
Về chăn vịt trồng rau

Cô giáo quá nhân đạo
Ai mà cũng như cô
Ngành giáo giục thành loạn
Công bằng còn chi mô

Một câu nói bất hủ
Tất cả “ai cũng gù
Thẳng lưng là khuyết tật”
Sẽ lưu danh ngàn thu

Một câu nói tuyên bố
Bào chữa trót nhúng chàm
“Nâng điểm không nguy hiểm
Cho xã hội” Việt Nam

Khi chủ mưu nâng điểm
Ai cũng vì đồng tiền
Nhưng khi bị bại lộ
Phát ngôn như người điên

Không một chút mô phạm
Sao lại được làm thầy
Những người ấy mà dạy
Học sinh thành gì đây?
21/5/2020
Tú Sụn
* Bị cáo vụ gian lận thi cử tại Hòa Bình cho biết sở dĩ chấm nâng điểm là vì thương học sinh, muốn mở rộng cánh cửa tương lai cho các em.