MỘNG MỊ

Ảnh: Sưu tầm


Giữa khuya nghe tiếng bước chân
Lắng tai cảm nhận lúc gần lúc xa
Sởn người nghi tiếng hồn ma
Hoàn hồn xác định chính là chân quen
Rộn ràng vùng dậy bật đèn
Thì ra mộng mị, đêm đen một mình
16/4/2020
Tú Sụn