EM CÒN NHỚ


Thơm lừng hương lúa đậm tình quê
Ngòn ngọt đê mê gió đưa về
Nắng hong ráo hoảnh con đường cũ
Mây sà rợp mát nửa triền đê
Ngày nao chiều đến ta hò hẹn
Bây giờ sẩm tối cảnh vắng hoe
Em yêu còn nhớ ngày xưa ấy
Hai đứa trao nhau nửa câu thề
31/7/2017
Tú Sụn