NHỮNG CON SÂU MANG HÀM TƯỚNG TÁ

Ảnh: Sưu tầm


Máu xương tô thắm ngọn cờ hồng
Đánh giặc kiên cường rạng chiến công
Những con sâu mang hàm tướng tá
Đang nhởn nhơ phản phúc lộn sòng

Đó là bọn mua hàm mua chức
Dốt, tham lam vẫn xếp đứng đầu
Chúng bôi nhọ màu cờ sắc áo
Tướng tá gì một bọn ngu lâu

Đó là bọn quyền hành thống trị
Bắt cấp dưới cống nạp cấp trên
Lương là bao chúng đều giàu sụ
Xe siêu sang, biệt thự đứng tên

Đó là bọn quyền cao chức trọng
Đất quốc phòng xà xẻo cho thuê
Năm mươi năm, tiền tươi bỏ túi
Khiến bần dân chán nản ê chề

Đó là bọn mưu thâm kế bẩn
Dựa chức quyền cấu kết quan gian
Ăn tài nguyên, phá rừng, buôn lậu
Tướng tá này luôn sống giàu sang

Đó là cha con Phùng Quang Hải
Chiếm hàng trăm héc ta đất vàng
Chia chác nhau hàng chục ngàn tỷ
Đang bình yên vô sự hiên ngang

Quân đội ta vì nước quên thân
Lập công đánh thắng giặc bao lần
Những con sâu mang hàm tướng tá
Làm ô danh quân đội nhân dân
22/12/2019
Tú Sụn