CÁI BẪY CHÀNG LÀNG*

Ảnh: Sưu tầm


Lãnh đạo tiền nhiệm bất chấp luật lệ
Quyết tâm bày ra cái bẫy chàng làng
Hòng kiếm chác phần trăm, kiếm đất vàng
Mặc kệ dân không cần biết hậu quả
Thế rồi hôm nay cả đám tan rã
Lãnh đạo đương thời tiến thoái lưỡng nan
Di sản tiếp thu là bẫy chàng làng
Làm cũng chết không làm cũng phải chết
Tội lỗi gây nên chưa là chấm hết
Cố nuốt trám họng không lẽ nôn ra
Dân chưa tái định cư đang kêu la
Đập dâng sông Trà bao điều phiền não
Trang mạng, truyền thông ầm ầm như bão
Anh Căng, anh Chữ nghe thấy mà run
Các sở ban ngành vừa rét vừa buồn
Vì rất nguy cơ tiêu tan sự nghiệp
Công trình ngổn ngang trùng trùng điệp điệp
Không biết giờ đây anh Bính, chị Vân
Có ráng nghĩ ra phương hướng phải cần
Với cái bẫy chàng làng chình ình đó
16/8/2020
Tú Sụn
* Đó là cái đập dâng sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, do các vị lãnh đạo “cao siêu” của tỉnh nhà bày ra.