VÔ CẢM

Ảnh: Sưu tầm


Xã hội này ai là người vô cảm
Mà tại sao vô cảm! Hỏi tại sao
Cùng học chung chỉ một nền giáo dục
Cùng Việt Nam dân tộc, một đồng bào

Học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa
Biết bao điều phải trái để nêu gương
Ưu Việt mà! Phải nhân văn đạo đức
Mà tại sao vô cảm, thiếu tình thương

Có người nói tại lòng tham biến chất
Có người cho do đất nước còn nghèo
Nếu biến chất mà sao làm lãnh đạo
Nêu gương gì cho quần chúng làm theo

Xoá bỏ rồi thời quan liêu bao cấp
Hết đặc quyền, đặc lợi thu vén riêng
Thì mọc lên tham ô lợi ích nhóm
Đất nước này làm sao được bình yên

Quan địa phương vua một vùng tự tác
Chăm chăm lo tư túi để phì gia
Dân đói khổ, khó khăn không màng đến
Cũng không cần lo lợi ích nước nhà

Loại quan ấy kết thành bè thành nhóm
Bày mưu ra đục khoét để ăn chia
Bao dự án đội lên hàng trăm tỷ
Phớt lờ luôn bao đói, khổ ngoài kia

Bao dự án cho là không hợp lý
Vì dân sinh cơ cực thiếu trăm phần
Hỏi tại sao cũng đành lòng vô cảm
Hay là vì béo bở mới giải ngân

Trẻ đi học bu cầu treo đã hỏng
Nơi vùng xa trường cũng chẳng ra trường
Mầm tương lai cơm rau không no bụng
Cũng con người mà sao quá thảm thương

Những cổng chào nguy nga hàng trăm tỷ
Những tượng đài đồ sộ thấy chưa cần
Quan tham nhũng sống bứa thừa bia bọt
Trông chán chường lòng chạnh thấy thương dân

À ra thế! Cũng chỉ vì tư túi
Mà một loài vô cảm đã sinh ra
Dân ngắn cổ cố kêu trời không thấu
Loài mọt dân vẫn cứ mãi làm cha

Trong tuyệt vọng, nhìn màu cờ của Đảng
Lòng suy tư, khấp khởi một niềm vui
Bọn sâu mọt không còn gì lý tưởng
Sống mái thôi! Không được phút thoái lui
9/5/2018
Tú Sụn