ĐÊM VẮNG

Ảnh: Sưu tầm


Gió đêm thầm thĩ sau nhà
Hồn ai tâm sự hay là khóc than
Chìm trong màu khói mùi nhang
Cố lòng ngụp lặn suy tàn bình sinh
18/4/2020
Tú Sụn