ÔI THU SẦU!

Ảnh: Sưu tầm


Man mác buồn! Man mác lẻ loi
Trời vào thu sầu từng mắt lá
Những giọt thu chực chừng lã chã
Một màu thương vàng vọt ngập trời
Bóng người thương biền biệt xa khơi
Sương mờ giăng khuất tầm mong đợi
Chút nắng sót ngang trời vời vợi
Chút gió hanh lành lạnh trong tim
Mây chờ ai mà đứng im lìm
Trăng ngóng ai mà treo lơ lửng
Thương nhớ hoài, trời cao hằng ngửng
Chốn bồng lai, cực lạc xa xôi
Ôi thu sầu! Về cội lá rơi
Lá rơi! Lá rơi! Buồn man mác!
13/8/2020
Tú Sụn