HÙA VỚI LŨ*

Ảnh: Sưu tầm


Mưa to đã ngắc ngoải rồi
Vậy mà thuỷ điện lại bồi đòn đau
Hàng ngàn héc ta hoa màu
Hàng ngàn nhà cửa bò trâu… ngập chìm
Hàng ngàn cảnh ngộ oan khiên
Hàng ngàn tài sản bạc tiền tiêu tan
Nghệ An, Hà Tĩnh hoang mang
Bao nhiêu thuỷ điện xã tràn theo mưa
Bao phen chết thiếu, sống thừa
Chính quyền múa gậy dối lừa người dân
Điều mà dân muốn dân cần
“Đừng hùa theo lũ” ngàn lần dân mong
Thiên tai bất đắc đành lòng
“Nhân tai” khốn nạn, thề không đồng tình
Đời này cơ cực mưu sinh
Mong sao các cấp có tình, có nhân
Lạy ông Chính phủ ngàn lần

6/9/2019
Tú Sụn
* Tại Hà Tĩnh, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra, nước từ thượng nguồn đổ về với lưu lượng lớn Nhà máy Thủy điện Hố Hô vẫn đang xả lũ với lưu lượng 385m3/s; Nhà máy Thủy điện Hương Sơn đã kết thúc xả lúc 20h tối qua (3/9); hồ chứa Bộc Nguyên bắt đầu xả tràn (từ 8h ngày 4/9) với lưu lượng 20m 3/s. Có 26 xã bị ngập nặng…