TRÔNG NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA

Ảnh: Sưu tầm


Ở một nước tư bản
Nó giãy chết từng ngày
Và sinh ra một cách
Vì môi trường đẹp thay!

Họ làm nhiều cỗ máy
Thu hồi những lọ chai
Đặt ở các siêu thị
Một việc làm quá hay

Người dân thu chai lọ
Bỏ vào máy, ra tiền
Việc làm nhiều ý nghĩa
Lợi cả chung lẫn riêng

Người dân được tiết kiệm
Góp phần sạch môi trường
Một hình ảnh tuyệt đẹp
Một tầm nhìn thân thương

Việt Nam ta thì khác
Cứ tăng thuế môi trường
Rồi im ỉm dấu biệt
Không công khai tỏ tường

Việc làm thiếu minh bạch
Bộ tài chính đầu têu
Thuế chồng thuế tăng mãi
Người dân rướng cổ kêu

Chế độ ta tốt đẹp
Còn tư bản xấu xa
Nên quyết không học tập
Để ra gì thì ra

Đúng là quá khốn nạn
Giờ biết đâu mà lần
Bởi loạn lạc chính sách
Sợi tóc treo ngàn cân!

Thuế đóng dân è cổ
Ô nhiễm dân cực thân
Gông của thời phong kiến
Xiềng của bọn thực dân

Một nguyện vọng tha thiết
Mà toàn dân hằng mong
Là công khai minh bạch
Hỏi có làm được không?
2/10/2018
Tú Sụn