CHA CHUNG KHÔNG AI KHÓC

Ảnh: Sưu tầm


Cha chung không ai khóc
Đó là câu người xưa
Nó là một thực tế
Với ngày nay không thừa

Từ trách nhiệm thủ tướng
Xuống lãnh đạo bộ ngành
Cha chung không ai khóc
Nên nhà máy tanh bành

Hơn tám năm bỏ mặc
Nhà máy thép Cái Lân
Ba ngàn ba trăm tỷ
Thành phế liệu giữa trần

Sự trì trệ hệ thống
Của hậu Vinashin
Nếu ai mà biết được
Thì không thể nào tin

Đóng thuế vào ngân sách
Đó là tiền của dân
Quan tham lo đục khoét
Chống lãng phí không cần

Đã mấy đời Bộ trưởng
Bộ Tài chính, Giao thông
Vài nhiệm kỳ Thủ tướng
Lãnh đạo cũng như không

Cha chung không ai khóc
Hay yếu kém khù khờ
Mà các vị lãnh đạo
Thấy sự việc làm ngơ?

Vậy yêu cầu Thủ tướng
Cách chức Bộ trưởng ngay
Lãnh đạo thiếu trách nhiệm
Đưa người khác lên thay

Còn bản thân Thủ tướng
Phải nghiêm khắc tự phê
Là đứng đầu Nhà nước
Không được để dân chê

Quản lý thì buông lỏng
Tham nhũng lại quá nhiều
Nên nợ nần chồng chất
Đất nước phải tiêu điều
4/10/2018
Tú Sụn