ĐỪNG NGHĨ OAN CHO ANH*

Ảnh: Sưu tầm


Thứ trưởng Bộ Giáo dục
Lê Hải An qua đời
Một tin như sét đánh
Lòng đớn đau, nghẹn lời

Chưa đầy năm mươi tuổi
Một lãnh đạo trung kiên
Đầy năng lực trình độ
Và cũng không bị điên

Đây không phải tự tử
Đừng nghĩ oan cho anh
Một cái chết uẩn khúc
Liên quan đến lưu manh

Lắm loại người ganh ghét
Anh có học có tài
Nhất là sợ chiếm ghế
Nên ra tay, vô loài

Nơi “thiên la địa võng”
Người có tâm, có tầm
Khó tránh thói đố kị
Bị chơi khăm ngấm ngầm

Cần tìm ra thủ phạm
Để giải oan cho anh
Sự đời này nghiệt ngã
Bao ước mơ chưa thành
17/10/2019
Tú Sụn
* Thứ trưởng Bộ Giáo dục Lê Hải An rơi từ tầng 8 tử vong.