LẤY ĐÁ GHÈ CHÂN*

Ảnh: Sưu tầm


Ăn tiền rồi ký vô tư
Tưởng đâu trót lọt bây chừ lòi ra
Chuyện này đại sự Quốc gia
Đâu phải chuyện bỡn hay là trò chơi
Chính anh đã ký đấy thôi
Bây giờ lại nói thu hồi tức ngang
Xin anh xử sự đàng hoàng
Pháp nhân đã có làm càng được sao
Thu hồi là thu thế nào
Tiền dân đã trả khi trao sổ hồng
Khi dân họ đã đồng lòng
Các anh một lũ tra còng vào tay
Yêu cầu hãy tỉnh lại ngay
Căn cứ luật pháp vụ này với dân
Chớ đừng lấy đá ghè chân
Bày trò láu cá thoát thân, đừng hòng
29/7/2019
Tú Sụn
* Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội đã cấp sai hàng ngàn sổ đỏ (người dân mua nhà đã đóng tiền cho doanh nghiệp) bây giờ lại chính sở này đòi thu hồi sổ đỏ đã cấp.