MÙA THU CHO EM

Ảnh: Sưu tầm


Lìa cành lá trở về với cội
Nhuỵ tàn hương theo gió lan xa
Thương thân gầy lưng trời mong đợi
Màu non xanh và một màu hoa

Đồng xanh rờn gió vờn lên sóng
Ao trong veo in dáng trăng thu
Bông súng lẻ cao đầu trông ngóng
Phía non xa mờ ảo sương mù

Trời lành lạnh se từng sợi nắng
Cặp chim non nhè nhẹ chuyền cành
Triền đồi sim im lìm vắng lặng
Tím vầng mây tím cả lòng anh

Con đường nhộm lá vàng, se sắt
Đã bao ngày hoang vắng quạnh hiu
Thu cho em, tháng ngày lay lắt
Giữa hoang sơ, cô độc tiêu điều
7/6/2020
Tú Sụn