ƠN EM

Ảnh: Sưu


Nhẩm đếm năm nay ngoại lục tuần
Vợ thời khuất núi nửa chừng xuân
Buồn đau nên đã mang tâm bệnh
Chán nản thành ra cực chẳng đừng
Cám cảnh rủ lòng chia tủi phận
Thương tâm an ủi nhận tình quân
Ơn em cứu rỗi linh hồn hận
Sống lại màu trời có sắc xuân
13/3/2021
Tú Sụn