GIỌT THU

Ảnh: Sưu tầm


Thu buồn bóng giọt rớt ngoài song
Nhớ nhớ thương thương thấy chạnh lòng
Một thuở êm đềm vui hạnh phúc
Bao lần ngây ngất sướng vô song
Tình sâu cứ ngỡ tình còn mãi
Nghĩa nặng thường mong nghĩa mãi hồng
Đột ngột em xa rời cõi tạm
Thu này đẫm lệ với thu phong
20/8/2020
Tú Sụn