NHỚ HƯƠNG THU

Ảnh: Sưu tầm

Nỗi nhớ miên man thấm đẫm hoài
Đêm đêm mộng mị đến cuồng say
Hạ xưa gió lộng đà ngưng mát
Thu cũ hương nồng vẫn mãi cay
Thôi mất hết rồi nương gió bấc
Chẳng còn gì nữa tiếc heo may
Lòng sầu xót quặn theo năm tháng
Dĩ vãng nào phai của những ngày…
26/10/2021
Tú Sụn