GỞI ANH NHÂN*

Ảnh: Sưu tầm


Anh Nhân ơi hỡi anh Nhân
Bắt bọn tham nhũng rất cần lắm anh
Chúng là một bọn súc sanh
Phản dân hại nước chớ đành đoái thương
Xử chúng là để làm gương
Bắt chúng là để chính trường thanh cao
Chế độ ta, rất tự hào
Đã tốt đẹp không thể nào chứa gian
Tham nhũng truy tố đâu oan
Mà anh đau xót bàng hoàng làm chi
Bao năm ngồi ghế trị vì
Chưa lần anh đã nói gì bọn tham
Anh hiền như thế sao cam
Anh lơ như để chúng làm việc sai
Danh sách truy tố quá dài
Là có trách nhiệm của ngài bí thư
Lòng anh đau xót thật ư
Mong anh nghĩ lại có từ đâu ra
Hay là anh cố xuê xoa
Dĩ hoà vi quý, địch ta một phường
17/7/2020
Tú Sụn
* Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân: Đau xót mỗi khi có cán bộ bị khởi tố!