TỐNG GIAM

Ảnh: Sưu tầm


Đã hết một thời tung hoành quyền lực
Giờ trước toà gầm mặt với Vũ Nhôm
Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến
Những quan tham qua một thuở đáng gờm

Chúng là những tên đại gian đục khoét
Phá nát tan ngân khoản của ngân hàng
Chúng đã đứng trên đỉnh cao danh vọng
Vì tham tiền nên sự nghiệp tiêu tan

Chúng cấu kết chia nhau nhiều ngàn tỷ
Đúng lý ra là phải phạt tử hình
Tù chung thân chưa làm gương kẻ khác
Luật bây giờ không nghiêm khắc công minh

Đây chỉ là một ngân hàng Đông Á
Còn ngân hàng Phát triển và đầu tư
Trần Bắc Hà, Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng
Những tên gian chưa xử! Chậm thế ư ?

Và còn nữa những quan tham cấp bộ
Đang nhởn nhơ chưa sờ gáy nên mừng
Hãy đợi đấy sẽ có ngày đền tội
Không thoát đâu! Giờ đã có minh quân
29/11/2018
Tú Sụn