ĐÊM KHUYA SẦU NHỚ (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


CỬA SỔ ĐÊM KHUYA
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Hoa cười nguyệt rọi cửa lồng gương
Lạ cảnh buồn thêm nỗi vấn vương
Tha thướt liễu in hồ gợn sóng
Hững hờ mai thoảng gió đưa hương
Xa người nhớ cảnh tình lai láng
Vắng bạn ngâm thơ rượu bẽ bàng
Qua lại yến ngàn dâu ủ lá
Hoà đàn sẵn có dế bên tường.

(Đọc ngược từ dưới lên)
Tường bên dế có sẵn đàn hòa
Lá ủ dâu ngàn yến lại qua
Bàng bẽ rượu thơ ngâm bạn vắng
Láng lai tình cảnh nhớ người xa
Hương đưa gió thoảng mai hờ hững
Sóng gợn hồ in liễu thướt tha
Vương vấn nỗi thêm buồn cảnh lạ
Gương lồng cửa rọi nguyệt cười hoa

(Cảm tác khi đọc bài CỬA SỔ ĐÊM KHUYA của Hàn Mặc Tử)
ĐÊM KHUYA SẦU NHỚ
Đêm về lối ngập phủ sương giăng
Gió thoảng cành đưa nhịp sáng trăng
Êm ấm nghĩa ân chờ ước vậy
Mến thương tình nợ tỏ mong rằng
Thềm bên đợi bóng đâu sầu chớ
Ngõ trước trông người có nhớ chăng
Mềm dạ trí đau khuya vắng lặng
Thêm buồn quạnh cảnh thấy thương Hằng
6/8/2021
Tú Sụn

(Đọc ngược từ dưới lên)
Hằng thương thấy cảnh quạnh buồn thêm
Lặng vắng khuya đau trí dạ mềm
Chăng nhớ có người trông trước ngõ
Chớ sầu đâu bóng đợi bên thềm
Rằng mong tỏ nợ tình thương mến
Vậy ước chờ ân nghĩa ấm êm
Trăng sáng nhịp đưa cành thoảng gió
Giăng sương phủ ngập lối về đêm
6/8/2021
Tú Sụn