NHƯ GÀ MẮC TÓC

Ảnh: Sưu tầm


Có luật chưa ổn lại bàn
Nói qua nói lại thêm càng rối tinh
Xử lý tài sản bất minh
Ông chẳng bà chuộc, chưa hình dung ra
Chuyện này chỉ có ở ta
Nếu trên thế giới hoá ra hoang đường
Luật là quy định kỉ cương
Công dân bình đẳng, xem thường được sao
Đưa ra phương án tào lao
Rốt cuộc rồi chẳng cách nào hay ho
Làm chuồng rồi hãy mua bò
Đánh giặc trước hết phải lo đào hầm
Chống tham nhũng, có phương châm
Cứ đưa vào luật sẽ cầm đằng chuôi
Lâu nay cứ mãi vuốt đuôi
Làm cho kinh tế thụt lùi, thảm thê
Bàn rằng: so tài sản kê
Giải trình không được, thu về sung công
Không nghe lươn lẹo lòng vòng
Không qua tố tụng, cũng không luận bàn
Rồi ra quyết định thôi quan
Hết đời tham nhũng, về làng chăn heo
Người dân sẽ thoát đói nghèo
Đất nước phát triển mạnh giàu ấm no
14/7/2018
Tú Sụn