SỰ SỐNG CÒN CỦA ĐẢNG*

Ảnh: Sưu tầm


Nỗi lo của bác Trọng
Là nỗi niềm toàn dân
Biết bao điều bất ổn
Nhưng khó mà dấn thân

Dân không có quyền lực
Và nói chẳng ai nghe
Nếu lấy dân làm gốc
Thì cũng là gốc tre

Bác nên xuống cơ sở
Để biết dân là gì
Dân bây giờ nhục lắm
Bị quan họ khinh khi

Vì trong cả guồng máy
Chiếm đa số quan gian
Chúng thành bè thành nhóm
Rất sợ dân thở than

Tình hình là như thế
Nên đã mất lòng dân
Sự sống còn của Đảng
Là niềm tin của dân

Muốn dân tin vào Đảng
Phải tận diệt quan tham
Làm trong sạch guồng máy
Việc đầu tiên phải làm

Lâu nay không làm được
Là dùng tham chống tham
Chúng nó sẽ lách luật
Thí vài tốt ra giam

Tình hình là như thế
Bọn quan tham số đông
Quan thanh liêm thiểu số
Chọn nhân sự khó lòng

Nếu Đại hội cơ sở
Thiểu số phục tùng đa
Quan tham sẽ trúng cử
Phiếu tập trung “phe ta”

Vậy xin kính mong bác
Chọn nhân sự kỳ này
Cần hết sức tỉnh táo
Nhìn mặt để loại ngay

Muốn làm tốt nhân sự
Phải thay đổi cách bầu
Làm như nhiệm kỳ trước
Là không tốt được đâu
24/4/2020
Tú Sụn
* Nhân đọc bài báo Dangcongsan.vn, Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng.