LẠI LÀ CÁI TÁT CỦA GIÁO DỤC

Ảnh: Sưu tầm


Những cái tát Cô Thuý
Chưa đủ đô hay sao
Mà thủ đô Hà Nội
Lại tiếp tục nhảy vào

Ở một trường tiểu học
Địa bàn quận Đống Đa
Phạt năm mươi cái tát
Cô ra lệnh hôm qua

Vì tuổi em còn nhỏ
Là học sinh lớp hai
Nên chỉ ráng chịu được
Hai mươi cái tát tai

Còn dư ba mươi tát
Là lộc lớn dành riêng
Gởi lên cho bác Nhạ
Để tổ chức tất niên

Những cái tát kinh điển
Ngành giáo dục sinh ra
Đã trở thành truyền thống
Bao thế hệ đã qua

Nên phụ huynh thông cảm
Chớ phẫn nộ làm gì
Trang bị mũ bảo hiểm
Chắc sẽ chẳng hề chi

Phải sống chung với lũ
Phải thích nghi môi trường
Đó cũng là một cách
Trước thế sự nhiễu nhương

Xin cơ quan báo chí
Mạng xã hội, điện đài
Đừng rùm beng lên nhé
Mà mang tiếng mang tai

Ôi sao mà kỳ lạ
Ngành giáo dục nước ta
Những cái tát kinh điển
Mãi mãi cứ xảy ra ?
4/12/2018
Tú Sụn