LỬA TÌNH CHƯA NHEN

Ảnh: Sưu tầm


(Vĩ tam thanh)
Em như lứa tuổi tẻn tèn ten
Nhí nhảnh hay bông phẹng phẻng phèng
Mưa cũng không lo sung súng sũng
Nắng thì chẳng sợ đẹn đèn đen
Hững hờ lúc họ gheo ghèo ghẹo
Thích thú khi ai khẹn khẻn khen
Ấy thế chưa già lằm lẳm lắm
Lửa tình nào đã nhẻn nhèn nhen
27/10/2021
Tú Sụn