ÔI! THỦ THIÊM

Ảnh: Sưu tầm


Hơn hai mươi năm với một Thủ Thiêm
Bao kỳ vọng, bao nỗi niềm chưa tỏ
Tiếng dân kêu than vẫn còn bỏ ngỏ
Qua nhiều đời lãnh đạo chửa phân minh

Hơn hai mươi năm chỉ một công trình
Vượt thời gian và không gian chưa đặng
Còn đó bao oan khiên chìm sâu lắng
Bởi vì đâu, có ai biết vì đâu

Nếu vì dân sao dân khổ, dân sầu
Nếu vì nước sao nước nghèo, nước lụn
Hiện giờ đây tỏ vấn đề dẫu muộn
Cũng hơn là vùi lấp cả niềm tin

Tiếng ong tiếng ve còn rõ như in
Sao im lặng! Hay có gì chưa ổn
Thời buổi này giữa vàng thau lẫn lộn
Giữa cường hào, công bộc vẫn chưa phân

Mấy ngày qua trên báo chí rần rần
Ôi choáng ngộp biết đâu là phải trái
Biết tin ai! Biết bao điều nghi ngại
Biết làm gì khi đất nước lâm nguy

Trả lời đi! Ai đó trả lời đi
Có hay không mưu mô hèn, khuất tất
Có hay không bọn cường hào ăn đất
Để dân lành uất ức mãi kêu oan

Tốt làm quan mà xấu cũng là quan
Ai trong đó, nếu còn: người tử tế
Hãy mau lên! Diệt bạo tàn không dễ
Hợp lòng dân là tất sẽ thành công
Hãy mãi xứng danh con cháu Lạc Hồng
Không nhân nhượng với loại người biến chất
11/5/2018
Tú Sụn