XIN GIẢM NHẸ Ư?

Ảnh: Sưu tầm

Giám đốc CDC Hà Nội
Đã gian lận hơn năm tỷ đồng
Nếu chiểu theo Bộ luật hình sự
Thì nhận án tử hình phải không!

Thế tại sao Giáo sư, Bác sỹ
Xin giảm án là cái lý gì
Toà chỉ xử mười năm, quá nhẹ
Đám người này là thứ chi chi

Nhờ vụ này đem ra xét xử
Nên toàn quốc nâng khống ít hơn
Họ chia nhau rất là kín đáo
Họ trót lọt vì biết bôi trơn

Gần năm trăm Giáo sư, Bác sỹ
Nếu không là đồng bọn với nhau
Thì căm giận chứ sao xin xỏ
Thì hả dạ chứ sao lại đau

Tội gian lận gây ra thất thoát
Là tội ác đối với nhân dân
Cần trừng trị nghiêm minh triệt để
Lâu nay ta nương nhẹ bao lần
25/6/2021
Tú Sụn