LY BÔI ĐỘC ẨM*

Ảnh: Sưu tầm


Biết uống cùng ai, tự với ta
Ly bôi tạm gọi chén quan hà
Tao phùng chính khách nào hân hạnh
Tống biệt quan tham đến thạch toà
Đất nước vinh quang chưa kịp thoả
Con người liêm sỉ kiếm không ra
Buồn thay thế sự không như tưởng
Mượn rượu nguôi ngoai nỗi chán mà
29/8/2020
Tú Sụn
* Một mình uống ly rượu chia tay với một chính khách là quan chức thanh danh, là vị tướng CA, là anh hùng lực lượng vũ trang, một thời đã ngưỡng mộ, đã trót nhúng chàm phải vô nhà đá!