ĐI BIỂN

Ảnh: Sưu tầm


ĐI THUYỀN
Tác giả: Hàn Mặc Tử – Lục Chuyển Hồi Văn)

Bèo trôi nước giợn sóng mênh mông
Cỏ mọc bờ xa bóng liễu trông
Chèo vững thiếp qua vời khổ hải
Chí bền chàng đến vận trung không
Theo lần nguyệt xế mây mờ mịt
Hoạ đáp thông reo trống não nồng
Neo thả biết đâu nơi định trước
Bèo trôi nước giợn sóng mênh mông

Đọc ngược:

Mông mênh sóng giợn nước trôi bèo
Trước định nơi đâu biết thả neo
Nồng não trống reo thông đáp họa
Mịt mờ mây xế nguyệt lần theo
Không trung vận đến chàng bền chí
Hải khổ vời qua thiếp vững chèo
Trông liễu bóng xa bờ cỏ mọc
Mông mênh sóng giợn nước trôi bèo

(Hoạ bài ĐI THUYỀN của Hàn Mặc Tử)
ĐI BIỂN
Chiều về hóng biển trước nhìn mông*
Bến cảng, neo thuyền dõi đợi trông
Triều hết sóng yên mừng quá thoả
Gió lồng trời động bị công không
Yêu nghề bởi gắng làm say đắm
Chọn nghiệp vì thêm góp thắm nồng
Hiu gió thưởng, mừng vui cá được
Chiều về hóng biển trước nhìn mông*
18/7/2021
Tú Sụn
* Mông: Xa về phía trước

Đọc ngược
Mông* nhìn trước biển hóng về chiều
Được cá vui mừng, thưởng gió hiu
Nồng thắm góp thêm vì nghiệp chọn
Đắm say làm gắng bởi nghề yêu
Không công bị động, trời lồng gió
Thoả quá mừng yên sóng hết triều
Trông đợi dõi thuyền neo cảng bến
Mông* nhìn trước biển hóng về chiều
18/7/2021
Tú Sụn
* Mông: Xa về phía trước