ƯỚC…

Ảnh: Sưu tầm


Ước gì anh có lại em
Ăn mày anh cũng, lọ lem anh mừng
Ước sao sống lại trời xuân
Dẫu không hoa nở cũng rừng non xanh
26/3/2020
Tú sụn