LÍNH BIÊN PHÒNG LÀM NGƠ

Ảnh: Sưu tầm


Những chiếc xe đồ sộ
Chạy nhong nhong giữa trời
Biên phòng Lào Cai biết
Nhưng chỉ nhìn rồi thôi

Có hàng nghìn tấn quặng
Chúng chở lậu ngang nhiên
Mỗi đêm qua biên giới
Biên phòng vẫn để yên

Biên phòng giờ khôn lỏi
Chẳng muốn ở đồng bằng
Chạy chọt lên biên giới
Để được tiếng, được ăn

Mỗi năm lên biên giới
Kiếm tiền tỷ như chơi
Và có nhiều chế độ
Hưởng ưu tiên quá hời

Lính mà cũng biến chất
Nuôi lính để làm gì
Không còn ai bảo vệ
Tổ quốc sẽ lâm nguy

Nhà nước đã lãng phí
Nuôi biên phòng làm chi
Chúng bảo kê quặng tặc
Có cũng không ích gì

Xin mạnh dạn đề nghị
Bộ quốc phòng ra tay
Lôi cổ chúng về tất
Cho chúng đi ăn mày
26/11/2018
Tú Sụn