PHẬN NGHÈO

Ảnh: Sưu tầm


Bài thơ: THU ĐIẾU
Tác giả: Nguyễn Khuyến

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo.
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí,
Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo.
Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt,
Ngõ trúc quanh co khách vắng teo.
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.

(Hoạ bài thơ THU ĐIẾU của Nguyễn Khuyến)

PHẬN NGHÈO
Suốt tháng quanh năm bụng đói veo
Nên thân tiều tuỵ lúc càng teo
Đầu mùa hồ hởi vừa thêm miếng
Cuối vụ chưa chi cũng hết vèo
Cố kiếm ăn thêm cho mập tí
Siêng làm việc nặng lại gầy teo
Sớm trưa lam lũ trên đồng ruộng
Tối đến mon men để vớt bèo
4/7/2021
Tú Sụn