TỰ HỎI

Ảnh: Sưu tầm


Tại sao trong mắt anh em là người đẹp nhất
Thế gian này biết bao người sắc đẹp hơn em
Tại sao trong lòng anh mến thương em chân thật
Cộng đồng này không thiếu những người rất đáng khen

Tại sao anh đắng đót vì em thờ ơ mãi
Tại sao ? Anh tự hỏi tại sao? Em biết không?
Mơ ước một lần thôi, được em ngoảnh đầu lại
Mong mỏi đợi chờ luôn mà em chẳng rủ lòng…
12/4/2018
Tú Sụn