BUỒN THẾ SỰ

Ảnh: Sưu tầm


ĐÊM BUỒN
Tác giả: Tú Xương
Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn
Ngao ngán tình chung cơn gió thoảng
Nhạt nhèo quang cảnh bóng trăng suông
Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện
Bút bút nghiên nghiên khéo giở tuồng
Ngủ quách sự đời thây kẻ thức
Chùa đâu chú trọc đã hồi chuông

(Hoạ bài ĐÊM BUỒN của Tú Xương – hoạ nguyên vận)
BUỒN THẾ SỰ
Khởi sự từ đây rõ ngọn nguồn
Cho ta mãi mãi phải đau buồn
Quanh năm quan chức luôn làm bậy
Suốt tháng cấp trên chỉ nói suông
Biệt phủ, siêu xe là một bọn
Quần rin, áo vét chắc cùng tuồng
Chúng cùng cấu kết hòng tham nhũng
Thử hỏi còn ai để gióng chuông
9/7/2021
Tú Sụn