PHÊ BÌNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG AN GIANG

Ảnh: Sưu tầm


Nhìn thấy cảnh các anh tiêu huỷ
Không nghĩ là bộ đội biên phòng
Tiêu huỷ xăng mà làm như vậy
Có dự lường tác hại hay không

Tiêu huỷ xăng mà đi đào hố
Ngay trong vườn kề cạnh cơ quan
Rồi chổng khu bê can đổ xuống
Sao không lường nó cháy chết oan

Tiêu huỷ xăng mà chôn xuống hố
Không hiểu là ô nhiễm môi trường
Bốn ngàn lít chứ đâu có ít
Biết bao giờ đất lại bình thường

Tiêu huỷ xăng hay tiêu huỷ nước
Nếu nước thì sạch sẽ yên tâm
Nhưng mà sao trong lòng áy náy
Hay mắt mờ nên đã nhìn nhầm

Xăng vô chủ mà sao tiêu huỷ
Không nghĩ ra thanh lý sung công
Hơn trăm triệu chứ đâu ít ỏi
Lãng phí này không thể thuận lòng

Đừng nghĩ lậu là phải tiêu huỷ
Chục vạn lít thì huỷ thế nào
Cần xem lại chế độ tiêu huỷ
Kẻo xảy ra lợi dụng tào lao

Nếu thuốc lá thì kêu khó xử
Này là xăng ảnh hưởng gì đâu
Thuốc lá hút ảnh hưởng sức khoẻ
Còn xăng thì xã hội nhu cầu

Đã tiêu huỷ là tốn kinh phí
Tuỳ theo hàng sung quỹ có sao
Phải minh bạch chớ đừng máy móc
Mà huỷ đi một cách ào ào

Phải quản lý chế độ tiêu huỷ
Hãy đề phòng lợi ích nhóm gian
Rút kinh phí mà không huỷ hàng
Hoặc huỷ mà hàng không được huỷ
25/11/2018
Tú Sụn