VIẾNG MỘ

 


Mỗi lần anh về quê viếng mộ
Là mỗi lần đau đớn sầu bi
Em nằm đó nắng hầm sương lạnh
Thân ngọc ngà giờ biết còn chi

Thế là đã trở về cát bụi
Vòng luân hồi sớm quá em ơi
Sao không đợi anh cùng hội ngộ
Để cùng nhau đầm ấm một nơi

Thế là đã xa nhau mãi mãi
Ở kiếp sau có được tương phùng
Anh vẫn hòng mình còn duyên nợ
Dẫu nơi nào cũng được sống chung

Mỗi lần anh về quê viếng mộ
Là mỗi lần sầu thảm lệ tuôn
Thương em quá đắng lòng tột độ
Em nằm đây cô quạnh u buồn
7/6/2019
Tú Sụn