LỢI ÍCH NHÓM

Ảnh: Sưu tầm


Khi quyền lực không được kiểm soát
Lợi ích nhóm tất sẽ hình thành
Nó tràn lan khắp miền đất nước
Quyền lực nhiều phát triển càng nhanh

Lợi ích nhóm sống nhờ quyền lực
Quyền và tiền ắt đẻ ra tiền
Hai thế lực cấu thành một bọn
Khi có tiền nó lại mua quyền

Và cứ thế dần theo năm tháng
Dựa vào tiền thăng tiến lên cao
Dù có dốt cũng thành quan lớn
Khiến bao người thèm muốn ước ao

Lợi ích nhóm bòn rút ngân sách
Đất nước nghèo càng phải nghèo hơn
Nhân dân bị tước đoạt quyền lực
Lợi ích thì tan biến sạch trơn

Những người nắm trong tay quyền lực
Cùng những người có rất nhiều tiền
Chúng lũng đoạn tổ chức, xã hội
Gây tổn thất nghiêm trọng triền miên

Kìm hãm sự phát triển đất nước
Mất niềm tin quần chúng nhân dân
Thành chủ nghĩa tư bản thân hữu
Thì nguy hiểm lên gấp vạn lần

Chúng độc quyền kinh tế, chính trị
Chúng tàn phá xã hội, Quốc gia
Chúng biến tướng, dị dạng, tha hoá
Mất tự do dân chủ nước ta

Là chủ nghĩa tư bản thân hữu
Nguyên nhân khiến văn hoá suy đồi
Và đạo đức xã hội xuống cấp
Nó hoành hành tàn phá tả tơi

Lợi ích nhóm xã phường huyện quận
Lợi ích nhóm cấp tỉnh, cấp thành
Lợi ích nhóm cấp vụ, cấp bộ
Và cao hơn đang phát triển nhanh

Lợi ích nhóm đã quá nghiêm trọng
Đang phổ biến các cấp các ngành
Tham nhũng chính sách và quyền lực
Tham nhũng có tổ chức, lưu manh

Chống lợi ích nhóm là không thể
Vì chưa ai nêu được nguyên nhân
Cần phải có công khai, minh bạch
Và trao cho quần chúng nhân dân
4/9/2018
Tú Sụn