THẾ SỰ HÔM NAY (hoạ thơ)

Ảnh: Sưu tầm


CANH KHUYA CẢM TÁC
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Bàn cờ thế sự gớm ghê thay!
Thua được nào ai biết rõ ngày?
Khắc khoải năm canh quyên nhớ nước,
Bơ vơ ngàn dặm nhạn theo mây.
Thức ròng rã nguyệt san còn lạnh
Ngủ mệt mê trời cảnh đã say
Gối điệp mơ màng vùng trỗi dậy
Vừa toan tính đó có ai hay?

Hoạ bài CANH KHUYA CẢM TÁC của Hàn Mặc Tử-hoạ nguyên vận

THẾ SỰ HÔM NAY
Thế sự hôm nay sợ lắm thay
Gây thù chuốc oán chuyện thường ngày
Ít tiền đen đủi như sa vực
Nhiều của huy hoàng sánh vút mây
Chức lộng hành tham lam bất tận
Quyền vơ vét ích kỉ mê say
Nhiễu nhương bạo lực luôn thường nhật
Miệng nói vì dân chớ có hay
21/10/2021
Tú Sụn