CHÂN THỨ BA CỦA NGÀNH Y TẾ

Ảnh: Sưu tầm


Mỗi giường ghép ba là thường
Như vậy trên giường có sáu cái chân
Hành lang cho đến rìa sân
Bệnh nằm la liệt nhiều chân kia mà
Ví von cái chân thứ ba
Chân trái, chân phải, giữa là chân chi
Hai chân dùng để mà đi
Còn cái chân nớ làm gì nên công
Quá tải giải quyết chưa xong
Thuốc giả vẫn diễn lòng vòng lâu nay
Nhiêu khê luôn xảy thường ngày
Tai biến tai nạn có hoài nơi nơi
Chị Tiến là chị Tiến ơi
Lâu nay chị nói nhiều rồi vẫn nguyên
Ước gì cho chị phép tiên
Mỗi giường một bệnh nằm riêng đàng hoàng
Thuốc men, phòng ốc khang trang
Tâm lý tiếp xúc lời vàng dễ nghe
Y đức chuẩn mực khỏi chê
Chất lượng y tế, tay nghề nâng cao
Có thế chị mới tự hào
Còn mấy chuyện vặt tào lao, bực mình
Như để bẩn nhà vệ sinh
Hoặc là những thứ linh tinh, loàng xoàng
Đó là việc của các quan
Chị đừng suy nghĩ dung nhan héo mòn
Chỉ là những chuyện cỏn con
Chị lo việc lớn cho tròn đi thôi
Thương chị góp ý vài lời
Chúc chị mạnh khoẻ, một đời hiển vinh
Cũng vì sức khoẻ dân mình
Nên mạnh dạn nói thật tình đây nha
Nói về cái chân thứ ba
Xin chị gìn giữ, đó là của riêng
Nó là của quý thiêng liêng

28/10/2018
Tú Sụn