KÍNH TRỌNG THẦY**

Ảnh: Của Bs Thắng


Bốn mươi năm gặp lại Thầy
Dáng người đạo mạo hơi gầy chút thôi
Bấy lâu cách biệt xa xôi
Giờ đây đối diện bồi hồi xa xưa
Ơn Thầy ngần ấy móc mưa
Gương Thầy chói lọi, thượng thừa trong tôi
Học thầy tôi đã đổi đời
Tối ưu nhân cách, sáng ngời lương tri
Theo Thầy từ thuở hàn vi
Vẹn tròn đạo đức, ơn nghì sánh non
Lời Thầy giáo huấn mãi còn
Hành trang khôn lớn, sắt son trong lòng
Công Thầy tựa bể mênh mông
Đức Thầy vạn cổ hanh thông, cao dày
Bên Thầy ấm áp vòng tay
Mong ơn trên độ Cô, Thầy sống lâu
6/3/2019
Tú Sụn
** Sau 40 năm được gặp lại Thầy giáo: Đại tá, Giáo sư Bác sỹ Nguyễn Duy Tuân.