XUÂN ĐI ĐÂU


 1. Cuối đông giá rét lạnh lùng
  Đầu xuân ảm đạm bão bùng mưa bay
  Không em trời mãi mắt cay
  Hoa không buồn nở, gió lay cành già
  Bướm buồn trốn hạt mưa sa
  Chim sầu không hót, nhạt nhoà mùa xuân
  Lẽ ra quang cảnh tưng bừng
  Lẽ ra hoa nở, vui mừng chim reo
  Em đi xuân vội đi theo
  Để cho giọt nhớ lửng treo đầu cành
  Sợi yêu gầy guộc mong manh
  Sợi thương sợi nhớ kết thành dây neo
  Mình anh vừa chống vừa chèo
  Qua truông giông bão, qua đèo dốc trơn
  Liên miên gặm nhấn tủi hờn
  Xuân đi đâu để chập chờn giấc mơ
  Nửa đêm thức giấc làm thơ
  Em và xuân hỡi bây giờ nơi nao
  27/7/2017
  Tú Sụn